Tue, 11 / 2020 | helios

186. Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện (748-835) Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Ba, 17/11/2020 (03/10/Canh Tý) ?????????️??????????️ Tung Nhạc đăng đàn học luật nghi Truyền nhân Mã Tổ thật ly kỳ Thần thông du hí luôn đùa bỡn Nói nín thật thà […]186. Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện (748-835)
Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng
từ 6.45am, Thứ Ba, 17/11/2020 (03/10/Canh Tý)
?????????️??????????️

Tung Nhạc đăng đàn học luật nghi
Truyền nhân Mã Tổ thật ly kỳ
Thần thông du hí luôn đùa bỡn
Nói nín thật thà quả khó bì
Vật chứa trong thùng bày đại dụng
Quàng xiên cửa miệng lộ huyền vi
Ba mươi năm chẵn chưa rời núi
Thọ nhận chút duyên có sá gì.

(Bài thơ tán thán công hạnh về Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch)

??????️??????
Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am (giờ Melbourne, Australia)
– 12:45pm (giờ Cali, USA)
– 03:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 09:45pm (giờ Paris, France)
– 02:45am (giờ Saigon, Vietnam)
?????????️?????????

source

Bài viết cùng chuyên mục