Mon, 11 / 2020 | helios

Bán Ngai Thờ Bằng Đồng Đẹp Thờ Cúng kích thước cao 1m gò chạm thủ công bằng tay từ đồng vàng, ngai thờ cúng được đặt trên bàn thờ gia tiên dùng để đặt mũ áo giày mã hoặc bài vị của tổ tiên. Chi tiết có tại đây: sourceBán Ngai Thờ Bằng Đồng Đẹp Thờ Cúng kích thước cao 1m gò chạm thủ công bằng tay từ đồng vàng, ngai thờ cúng được đặt trên bàn thờ gia tiên dùng để đặt mũ áo giày mã hoặc bài vị của tổ tiên. Chi tiết có tại đây:

source

Bài viết cùng chuyên mục