Sun, 10 / 2020 | helios

#daitu #caudoi #daitulongcuonthu #dogoducdoan Bộ đại tự lồng cuốn thư Gỗ mít ta siêu vip Đại tự 197-61 ván dày 3cm, chắp lên 12 cm đục, khuôn tranh 6 cm Câu đối 197- rộng 27 dày 4 cm liền tấm Đại tự : đức lưu quang Câu đối : tổ tông công đức thiên niên […]#daitu
#caudoi
#daitulongcuonthu
#dogoducdoan
Bộ đại tự lồng cuốn thư
Gỗ mít ta siêu vip
Đại tự 197-61 ván dày 3cm, chắp lên 12 cm đục, khuôn tranh 6 cm
Câu đối 197- rộng 27 dày 4 cm liền tấm
Đại tự : đức lưu quang
Câu đối : tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh
Chữ tàu dịch việt
Hàng ko rác,ko mối mọt ,gỗ già đều màu,mít ta vàng óng
Liên hệ 0934888111
Địa chỉ an lộc hạ yên hồng ý yên nam định

source

Bài viết cùng chuyên mục