Sat, 09 / 2020 | helios

Bộ đại tự lồng cuốn thư Gỗ gụ Campuchia Đại tự dài 197 rộng 67 ván dày 3 phân,khuôn tranh 6 phân Câu đối dài 197 rộng 27 dày 4 phân Hàng gỗ rất đều màu,đục tay kĩ Lh 0934.888.111 Địa chỉ la xuyên yên ninh ý yên nam định Vc và giao hàng toàn […]Bộ đại tự lồng cuốn thư
Gỗ gụ Campuchia
Đại tự dài 197 rộng 67 ván dày 3 phân,khuôn tranh 6 phân
Câu đối dài 197 rộng 27 dày 4 phân
Hàng gỗ rất đều màu,đục tay kĩ
Lh 0934.888.111
Địa chỉ la xuyên yên ninh ý yên nam định
Vc và giao hàng toàn quốc.
#daitulongcuonthu
#caudoi
#dogoducdoan

source

Bài viết cùng chuyên mục