Sun, 10 / 2020 | helios

#bài_vị_thơ_cúng_gia_tiên_bằng_đồng# – Bộ ngai thờ bằng đồng thờ cúng gia tiên với mẫu chân quỳ dạ có sáu tiện có mình rồng ôm với kích của ngai thờ bằng đồng chạm tay tinh xảm, mẫu ngai thờ bằng đồng này dát đồng 8 dem, phù hợp với ban thờ cỡ đại cao 81 cm rộng […]#bài_vị_thơ_cúng_gia_tiên_bằng_đồng#
– Bộ ngai thờ bằng đồng thờ cúng gia tiên với mẫu chân quỳ dạ có sáu tiện có mình rồng ôm với kích của ngai thờ bằng đồng chạm tay tinh xảm, mẫu ngai thờ bằng đồng này dát đồng 8 dem, phù hợp với ban thờ cỡ đại cao 81 cm rộng 47 cm, ban thờ gia tiên cao 1,27 m rộng 1,27 m dài 2,17 m.
– Bài vị thờ cúng gia tiên bằng đồng cao 36 cm, rộng 18 cm mẫu cửa huyền thất tổ thờ phụng gia tiên để trên ngai thờ bằng đồng hoặc ban thờ.
———————————————————————————————————–
Hotline:0963514966 – 0963523786
Hà Nội: 136 Nguyễn Chí Thanh ĐỐng Đa Hà Nội
Đà nẵng: 59 kinh dương vương phường 12 quận 6 HCM
HCM: 139 kinh dương vương p12 quận 6 HCM.
——- Link:
——- link:
—— Link:

source

Bài viết cùng chuyên mục