Thu, 10 / 2020 | helios

#saptho #daitu #dogoducdoan Đức đoan xin giới thiệu bộ sập thờ mai điểu gỗ mít ta chân 22 Kt dài 217 sâu 107 cao 117 Ván 1.5 Dạ 4 phân Khuôn tranh 4 phân Bàn cơm 107-61-47 Giá 36tr Và bộ đại tự câu đối phẳng gỗ gụ Campuchia Đại tự 197-67 ván 2 phân. […]#saptho
#daitu
#dogoducdoan
Đức đoan xin giới thiệu bộ sập thờ mai điểu gỗ mít ta chân 22
Kt dài 217 sâu 107 cao 117
Ván 1.5
Dạ 4 phân
Khuôn tranh 4 phân
Bàn cơm 107-61-47
Giá 36tr
Và bộ đại tự câu đối phẳng gỗ gụ Campuchia
Đại tự 197-67 ván 2 phân. Khuôn tranh 6 phân
Câu đối dài 197 rộng 27 dày 4
Giá 22tr
Lhe 0934888111
Địa chỉ la xuyên ý yên Nam Định.

source

Bài viết cùng chuyên mục