Thu, 09 / 2020 | helios

Sập mai điểu gỗ mít ta hàng trần tinh k rác ,được phun pu màu trần ,giữ nguyên màu gỗ k pha chút màu nào Bộ sập thờ có kích thước ,chân 24 dài 217 rộng 107 cao 117 ,dạ liền 10p ván mặt 3p hàng dày dặn đục tay sắc nét sourceSập mai điểu gỗ mít ta hàng trần tinh k rác ,được phun pu màu trần ,giữ nguyên màu gỗ k pha chút màu nào
Bộ sập thờ có kích thước ,chân 24 dài 217 rộng 107 cao 117 ,dạ liền 10p ván mặt 3p hàng dày dặn đục tay sắc nét

source

Bài viết cùng chuyên mục