Mon, 10 / 2020 | helios

Đồ thờ bằng đồng khảm ngũ sắc cao 50cm bày trên bàn thờ cúng, trong đó đỉnh đồng khảm 5 chữ vàng. ngoài ra có đầy đủ mâm bồng đài thờ ngai chén, đèn thờ,… sourceĐồ thờ bằng đồng khảm ngũ sắc cao 50cm bày trên bàn thờ cúng, trong đó đỉnh đồng khảm 5 chữ vàng. ngoài ra có đầy đủ mâm bồng đài thờ ngai chén, đèn thờ,…

source

Bài viết cùng chuyên mục