Thu, 10 / 2020 | helios

Cssx đồ thờ Thịnh Lan chuyên chế tác tượng phật đồ thờ hoành phi câu đối cửa võng, ngai, kiệu khám thờ, bàn thờ án giang, ô xa, sập thờ….. và các loại đồ gỗ nội thất không gian thờ. Sơn son thếp vàng, bạc truyền thống của Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài […]Cssx đồ thờ Thịnh Lan chuyên chế tác tượng phật đồ thờ hoành phi câu đối cửa võng, ngai, kiệu khám thờ, bàn thờ án giang, ô xa, sập thờ….. và các loại đồ gỗ nội thất không gian thờ. Sơn son thếp vàng, bạc truyền thống của Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài đức, Hà Tây

source

Bài viết cùng chuyên mục