Wed, 10 / 2020 | helios

Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 20 (13/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma) Kinh Vô Ngã Tướng sourceĐọc hiểu Pāḷi – Buổi 20 (13/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)

Kinh Vô Ngã Tướng

source

Bài viết cùng chuyên mục