Thu, 10 / 2020 | helios

Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 6 phiên bản mới (bài 22):母亲的心 Mǔqīn de xīn: Tấm lòng của mẹ === Tài liệu học tập: Tải file pdf và mp3 giáo trình Hán ngữ 6 tại: Cách nói so sánh trong tiếng Trung: Từ nối trong tiếng Trung: Học tiếng Trung mất […]Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 6 phiên bản mới (bài 22):母亲的心 Mǔqīn de xīn: Tấm lòng của mẹ
===
Tài liệu học tập:
Tải file pdf và mp3 giáo trình Hán ngữ 6 tại:
Cách nói so sánh trong tiếng Trung:
Từ nối trong tiếng Trung:
Học tiếng Trung mất bao lâu:
Bí quyết học nói tiếng Trung cơ bản hiệu quả:
10 bài học tiếng Trung cơ bản nhất:

source

Bài viết cùng chuyên mục