Thu, 10 / 2020 | helios

Giỗ Thủy Tổ (28-Giêng-Kỷ Hợi) và Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng nội Từ đường bằng gạch vôi theo kiến trúc “Vòm cuốn” (1919-2019) dòng họ Nguyễn Cả Hương Cát, Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định Tiền nhân xây dựng Nội Từ đường bằng gạch đất nung với vôi mật làm nơi […]Giỗ Thủy Tổ (28-Giêng-Kỷ Hợi) và Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng nội Từ đường bằng gạch vôi theo kiến trúc “Vòm cuốn” (1919-2019) dòng họ Nguyễn Cả Hương Cát, Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định

Tiền nhân xây dựng Nội Từ đường bằng gạch đất nung với vôi mật làm nơi thờ tự Tổ tiên. Trong phần nội Từ đường hiện tại còn các Khám thở Thủy Tổ, 2 khám thở Tiên Tổ hai bên, 2 khung bài vị thờ Hậu tổ hai bên và phía trước phía Đông là Khám thờ đôi thờ Cao Tổ – Tằng Tổ, phía Tây là khám thờ đôi thờ Hiển tổ – Hiển khảo tỷ và còn 3 bức Đại Tự, 3 bức màn mành gỗ và các bàn thờ cổ. Các câu đối chữ Hán đều viết trực tiếp bằng mực đen trên nền vôi trắng.

Sự khác biệt lớn trong Từ đường dòng họ Nguyễn Cả Hương Cát là Tiền nhân thờ trong Từ đườngTừ Thủy Tổ – Tiên Tổ – Cao Tổ – Tằng Tổ – Hiển Tổ – Hiển khảo tỷ và Hậu Tổ mà hầu hết các dòng họ chỉ thờ trong Từ đường dòng là Thủy Tổ – Tiên Tổ – Hậu Tổ.

Đây đúng là sự thâm thúy của Tiền nhân họ Nguyễn Cả ta. Phải chăng Tiền nhân muốn nhắn gửi con cháu sau này rằng tất cả con cháu còn sống và đã mất đều là một gia đình.

Vì theo sách ” Thọ Mai Gia Lễ” mỗi gia đình thờ cha mẹ, ông bà cụ, kỵ (tức là 5 đời) hết 5 đời là tống giỗ (đưa rước cụ trên hàng Kỵ về Từ đường dòng họ lên hàng Tiên Tổ).

source

Bài viết cùng chuyên mục