Thu, 10 / 2020 | helios

Bộ Hoành phi câu đối thờ phụng gia tiên, tổ tiên được làm bằng đồng tấm, đồng lá, hàng thúc tay gò chạm thủ công, đường nét sắc xảo rất đẹp Xem thêm tại: sourceBộ Hoành phi câu đối thờ phụng gia tiên, tổ tiên được làm bằng đồng tấm, đồng lá, hàng thúc tay gò chạm thủ công, đường nét sắc xảo rất đẹp
Xem thêm tại:

source

Bài viết cùng chuyên mục