Sun, 11 / 2020 | helios

Chứ Hoành phi : Đức Lưu Quang Chữ câu đối ôm cột cái : Vạn cổ công thành danh hiển đạt – Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh. Chữ câu đối cột con: Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa – Tổ khảo tinh thần tại tử tôn. Hoành phi, câu đối và cửa […]Chứ Hoành phi : Đức Lưu Quang
Chữ câu đối ôm cột cái : Vạn cổ công thành danh hiển đạt – Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh.
Chữ câu đối cột con: Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa – Tổ khảo tinh thần tại tử tôn.
Hoành phi, câu đối và cửa võng cho nhà gỗ cổ tại Đông Phương Tiến, Chương Mỹ Hà Nội. Đồ thờ Hải Mạnh thực hiện lắp đặt ngày 14-1-2017 Âm lịch.
Cảm ơn gia chủ đã tin tưởng đặt hàng tại Đồ Thờ Hải Mạnh.
ĐT : 0913.870.861 website :
Đồ Thờ Hải Mạnh – Am hiểu văn hóa tâm linh Việt.

source

Bài viết cùng chuyên mục