Wed, 10 / 2020 | helios

Hội thảo tháng 10: Truyền giáo nơi thương trường Chia sẻ tâm tình: Mục sư Phạm Tuấn Nhượng Xem thêm các Hội thảo hàng tháng tại đây: Theo dõi thêm các hoạt động của CLB Kinh Doanh A&B tại các kênh sau: Website: Fanpage: Group: Twitter: Youtube: sourceHội thảo tháng 10: Truyền giáo nơi thương trường
Chia sẻ tâm tình: Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Xem thêm các Hội thảo hàng tháng tại đây:

Theo dõi thêm các hoạt động của CLB Kinh Doanh A&B tại các kênh sau:
Website:
Fanpage:
Group:
Twitter:
Youtube:

source

Bài viết cùng chuyên mục