Sun, 10 / 2020 | helios

VTC Now | Ngôi nhà nguyện do vua Gia Long xây dựng nằm trong Tòa Tổng Giám mục TPHCM là ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn. Được làm hoàn toàn bằng gỗ quý, không dùng bất cứ cây đinh nào nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững qua hơn 200 năm. sourceVTC Now | Ngôi nhà nguyện do vua Gia Long xây dựng nằm trong Tòa Tổng Giám mục TPHCM là ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn. Được làm hoàn toàn bằng gỗ quý, không dùng bất cứ cây đinh nào nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững qua hơn 200 năm.

source

Bài viết cùng chuyên mục