Wed, 09 / 2020 | helios

Làng nghề sản xuất đồ thờ, đó là Làng Sơn Đồng thuộc Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. Một làng có truyền thống rất lâu đời chuyên gia công chế tác các Tượng phật, Hoành Phi, Câu Đối cho các Đình, Đền, Chùa, các nhà Tư gia có nhu cầu. Làng có những nghệ […]Làng nghề sản xuất đồ thờ, đó là Làng Sơn Đồng thuộc Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội. Một làng có truyền thống rất lâu đời chuyên gia công chế tác các Tượng phật, Hoành Phi, Câu Đối cho các Đình, Đền, Chùa, các nhà Tư gia có nhu cầu. Làng có những nghệ nhân rất giỏi và có nhiều bí quyết riêng sơn son thiếp vàng cho ra những sản phẩm rất bền đẹp hiếm nơi nào có được.
Đậm nét văn hoá truyền thống vùng miền Việt nam.
Mỗi khi tết đến xuân vê hội làng lai mở, các phong tục, nét văn hoá xưa vẫn được nguòi dân làng lưu tryền đó là: Múa lân, Rước kiệu Thành hoàng Làng, …. những trò chơi dân gian: con tò e, vẫn còn như Đấu Vật truyền thống, Rất đậm nét văn hóa nông thôn Bắc bộ,
Các bạn xem hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn!
#hailuamienbac4.0, #hoixuan
The worship village, which is Son Dong Village in Hoai Duc District, Hanoi City. A village with a very long tradition of processing craft Buddha statues, Hoanh Phi, Cau For communal houses, temples, pagodas, and private houses in need. The village has very good artisans and has many private know-how to paint yellow cards to produce very durable products, which are rare anywhere.
Bold the traditional culture of the Vietnamese region.
 Every time the new year comes, the traditional village culture and traditions that are still preserved by the villagers are: Unicorn dance, Village Thanh Hoang palanquin, …. folk games: children care. e, still as traditional Wrestling, Very bold in the Northern rural culture,
Please watch and subscribe to the channel to support me, thank you!
# hailuamienbac4.0, #hoixuan

source

Bài viết cùng chuyên mục