Sun, 11 / 2020 | helios

Đột Nhập Nhà Ông Hoàng Nhạc Sến NGỌC SƠN quê gốc ở Quảng Nam Nổi tiếng với giọng hát cực khỏe và vô cùng truyền cảm, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn không ít lần khiến người nghe phải nổi da gà vì những màn khoe giọng “xuất thần” của mình sourceĐột Nhập Nhà Ông Hoàng Nhạc Sến NGỌC SƠN quê gốc ở Quảng Nam
Nổi tiếng với giọng hát cực khỏe và vô cùng truyền cảm, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn không ít lần khiến người nghe phải nổi da gà vì những màn khoe giọng “xuất thần” của mình

source

Bài viết cùng chuyên mục