Wed, 11 / 2020 | helios

Bộ môn SIÊU HÌNH HỌC VIỆT NAM – TÂM LINH GIA TIÊN – Thế Giới Vô Hình chưa bao giờ để lại bằng chứng khoa học mà chỉ để lại bằng chứng cho một số cá nhân hoặc tập thể hữu duyên, những bằng chứng này gọi là những bằng chứng tâm linh, không thể […]Bộ môn SIÊU HÌNH HỌC VIỆT NAM – TÂM LINH GIA TIÊN –
Thế Giới Vô Hình chưa bao giờ để lại bằng chứng khoa học mà chỉ để lại bằng chứng cho một số cá nhân hoặc tập thể hữu duyên, những bằng chứng này gọi là những bằng chứng tâm linh, không thể được xem là bằng chứng khoa học. Muốn thuyết phục mọi người công nhận các kết quả của siêu hình cần phải có những lập luận và bằng chứng có cơ sở khoa học.
Tuy nhiên chính những bằng chứng tâm linh cá nhân này đã giúp thức tâm và mang lại lợi ích tâm linh cho rất nhiều người trong xã hội và đồng thời chính những bằng chứng tâm linh cá nhân này đã thôi thúc khoa học tiếp tục nghiên cứu và qua đó khám phá được nhiều kết quả rất hữu ích cho đời sống con người.
Đề tài: Khoa Học & Thế Giới Vô Hình do Lâm Ngọc trình bày
#giadinhnghesitamlinh, #chiakhoahanhphuc,#sieuhinhhocvietnam

source

Bài viết cùng chuyên mục