Wed, 10 / 2020 | helios

Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Phần 3/4) – Tỳ Khưu Giác Nguyên 0:00:00 Thọ Quán Niệm Xứ 0:17:33 Phép Quán Thọ qua hai trường hợp Danh – Sắc 0:43:46 Kỹ thuật Quán Thọ 1:10:09 Tác dụng của phép Thọ Quán đối với phiền não 1:37:51 Kỹ thuật Thiền Quán Mahasi cho người sơ cơ 1:54:49 Kinh […]Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Phần 3/4) – Tỳ Khưu Giác Nguyên

0:00:00 Thọ Quán Niệm Xứ
0:17:33 Phép Quán Thọ qua hai trường hợp Danh – Sắc
0:43:46 Kỹ thuật Quán Thọ
1:10:09 Tác dụng của phép Thọ Quán đối với phiền não
1:37:51 Kỹ thuật Thiền Quán Mahasi cho người sơ cơ
1:54:49 Kinh nghiệm Tuệ Quán của Thae Inn Gu Say
———
Hơn hai ngàn năm lưu truyền ở đời, giáo pháp của của đức Thích Tôn qua những bước đường du nhập và kế thừa ở các miền đất thỉnh thoảng có thêm những kiểu diễn dịch trình bày mà ít nhiều phảng phất dấu ấn cá nhân của những người hoằng đạo. Ta người đời sau học để biết thêm những cái riêng tư ấy, thấy tâm đắc thì theo và dĩ nhiên thấy bất phục thì tránh.

Nội dung sách này là một tập đại thành những kinh nghiệm riêng tư của các thiền sư Myanmar dựa trên cái chung là kinh điển Pali mà chúng tôi đúc kết lại từ các nguồn tài liệu tiếng Anh trên cả Internet và sách in (vào Google thì biết ngay). Đó là những kinh nghiệm có được từ công phu hành trì của các hành giả thực thụ chứ không phải những lý luận suy diễn của các học giả mọt sách. Hai thứ này khác nhau nhiều lắm, vì một bên là ngắm nhìn ảnh chụp và một bên là sờ chạm trực tiếp.

#thuchanhvipassana #vipassana #thuchanhtuniemxu #tuniemxu #PaAuk
Facebook Thực hành Vipassana – Thực hành Tứ Niệm Xứ:
©Copyright by Thực hành Vipassana – Thực hành Tứ Niệm Xứ

source

Bài viết cùng chuyên mục