Mon, 11 / 2020 | helios

#SAIGONNEWS #ĐẠIHỘI13 #HỌPQH Kỳ họp 10 Quốc Hội sáng 13/11/2020: 2 nữ đại biểu Anh Hùng “NÁO LOẠN” nghị trường Quốc Hội source#SAIGONNEWS #ĐẠIHỘI13 #HỌPQH

Kỳ họp 10 Quốc Hội sáng 13/11/2020: 2 nữ đại biểu Anh Hùng “NÁO LOẠN” nghị trường Quốc Hội

source

Bài viết cùng chuyên mục