Wed, 10 / 2020 | helios

Làng nghề truyền thống sơn đồng là một điểm đến rất uy tín cung cấp những sản phẩm đồ thờ bằng gỗ cao cấp như: Bàn thờ, hoành phi câu đối, ngai thờ… tượng thờ, tượng phật được trạm khắc tinh sảo nhờ đôi bàn tay của các nghệ nhân làng nghề website: email: [email protected] […]Làng nghề truyền thống sơn đồng là một điểm đến rất uy tín cung cấp những sản phẩm đồ thờ bằng gỗ cao cấp như: Bàn thờ, hoành phi câu đối, ngai thờ… tượng thờ, tượng phật được trạm khắc tinh sảo nhờ đôi bàn tay của các nghệ nhân làng nghề

website:
email: [email protected]
hotline: 0976127006

source

Bài viết cùng chuyên mục