Wed, 11 / 2020 | helios

Một số mẫu bàn thờ gia tiên đẹp của làng nghê truyền thống Sơn Đồng Làng nghề Sơn Đồng Là 1 làng cổ của mảnh đất trăm nghề Hà Tây với truyền thống hình thành tới nay đã hơn 1000 năm . Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chuyên về tượng và […]Một số mẫu bàn thờ gia tiên đẹp của làng nghê truyền thống Sơn Đồng
Làng nghề Sơn Đồng
Là 1 làng cổ của mảnh đất trăm nghề Hà Tây với truyền thống hình thành tới nay đã hơn 1000 năm . Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chuyên về tượng và đồ thờ sơn son thếp vàng bạc theo nối cổ. Các loại hành phi, câu đối, án gian, cửa võng…cho kiến trúc tâm linh, cho không gian thờ thêm uy nghi và sang trọng. Đồ thờ Sơn Đồng – 0904 774 027

source

Bài viết cùng chuyên mục