Sun, 10 / 2020 | helios

Video thuộc phần Từ vựng của lớp học N3 online miễn phí của mình. Các bài giảng chú trọng vào cách sử dụng từ, các cụm từ đi kèm, các từ trái nghĩa, … và cách nói 1 câu có sử dụng từ vựng đó trong đời sống giúp các bạn vừa học từ vựng […]Video thuộc phần Từ vựng của lớp học N3 online miễn phí của mình. Các bài giảng chú trọng vào cách sử dụng từ, các cụm từ đi kèm, các từ trái nghĩa, … và cách nói 1 câu có sử dụng từ vựng đó trong đời sống giúp các bạn vừa học từ vựng vừa có thể luyện nói được ngay.
Nếu bạn muốn đăng kí học N2 với đầy đủ các kĩ năng hãy liên hệ facebook mình nhé:

Liên hệ để mua sách Huyền Lục thư:
#kanji #kanjimaster #n3

source

Bài viết cùng chuyên mục