Sat, 10 / 2020 | helios

Căn nhà gỗ mít 5 gian thông hiên có tổng diện tích 80,0m2; chiều dài nhà 11,83m; chiều rộng nhà 6,77m. Các gian có kích thước là gian chính giữa 2,31m; hai gian biên có kích thước đều nhau 2,35m; hai gian ngoài cùng có kích thước đều nhau 2,03m (kích thước phủ bì) Đây […]Căn nhà gỗ mít 5 gian thông hiên có tổng diện tích 80,0m2; chiều dài nhà 11,83m; chiều rộng nhà 6,77m. Các gian có kích thước là gian chính giữa 2,31m; hai gian biên có kích thước đều nhau 2,35m; hai gian ngoài cùng có kích thước đều nhau 2,03m (kích thước phủ bì)
Đây là mẫu nhà gỗ mít 5 gian, có 4 cột cái, 6 cột con, 6 cột hiên. Lòng hiên rộng 1,85m.
Căn nhà sử dụng chất liệu gỗ mít ta trồng vườn.
0:00 Toàn cảnh nhà gỗ mít 5 gian
0:47 Hình ảnh lắp dựng nhà gỗ mít
2:18 Cận cảnh nhà gỗ mít hoàn thiện sau 3 năm
7:58 Giới thiệu xưởng sản xuất nhà gỗ Phúc Lộc

Chúng tôi nhận làm nhà gỗ cổ truyền, nhà gỗ 5 gian, nhà gỗ 3 gian, nhà thờ họ , nhà gỗ mít, nhà gỗ lim, nhà gỗ xoan, nhà gỗ cổ truyền, nhà gỗ cổ, thiết kế nhà gỗ…
? Đăng ký kênh nhà gỗ Phúc Lộc
? Nhà gỗ 3 gian sân vườn đẹp
? Các mẫu nhà gỗ 3 gian:
? Nhà gỗ mít 3 gian:
? Nhà gỗ lim 5 gian hiên chạy quanh nhà:
? CHÒI LỤC GIÁC gỗ lim đẹp kết hợp sân vườn:
? Nhà gỗ lim 3 gian 2 dĩ
? Ý nghĩa cửa bức bàn:
☎️ Hotline: 0973 812 666
? website: nhagophucloc.com
? Facebook:

#nhagomit #nhago5gian #nhathoho #nhago #quanthenhago #nhagosanvuon #nhago3gian #nhagodep #nhagolim #thicongnhago #lamnhago #nhagophucloc #nhago5gian #nhagoxoan #nhagocotruyen #nhathoho #nhagovietnam #nhago5gian2chai #nhagoco #nhagocotruyenvietnam #nhagotruyenthong #nhagomit #nhaco #nhatuduong #NhàGỗLim5Gian

source

Bài viết cùng chuyên mục