Sun, 09 / 2020 | helios

Sập thờ mai điểu chân 20 Kt dài 197 sâu 107 cao 117 Hàng đục tay kĩ,hoàn thiện pu mờ,dát vàng Gỗ hương đỏ nam phi Khám thờ gỗ dổi kt ngang 87 cao 127 sâu 42 Giá hoàn thiện cả bộ 29tr Địa chỉ : la xuyên ý yên nam định Sdt 0934888111. sourceSập thờ mai điểu chân 20
Kt dài 197 sâu 107 cao 117
Hàng đục tay kĩ,hoàn thiện pu mờ,dát vàng
Gỗ hương đỏ nam phi
Khám thờ gỗ dổi kt ngang 87 cao 127 sâu 42
Giá hoàn thiện cả bộ 29tr
Địa chỉ : la xuyên ý yên nam định
Sdt 0934888111.

source

Bài viết cùng chuyên mục