Fri, 10 / 2020 | helios

Bàn rao và lắp đặt xong bộ sập thờ cho gđ A Tú – tp thái bình Sập thờ mai điểu chân 20 Kt dài 197 rộng 107 cao 127 Bàn cơm 107 rộng 61 cao 47 Chất liệu gỗ gụ Ván mặt 2 phân, khuôn tranh 5 phân, dạ tiền dày 5 phân Hàng […]Bàn rao và lắp đặt xong bộ sập thờ cho gđ A Tú – tp thái bình
Sập thờ mai điểu chân 20
Kt dài 197 rộng 107 cao 127
Bàn cơm 107 rộng 61 cao 47
Chất liệu gỗ gụ
Ván mặt 2 phân, khuôn tranh 5 phân, dạ tiền dày 5 phân
Hàng đục tay kĩ, gỗ đẹp ko rác,hoàn thiện màu cánh gián
Lhe 0934888111
Lắp đặt và vc toàn quốc
Địa chỉ : la xuyên yên ninh ý yên nam định

source

Bài viết cùng chuyên mục