Fri, 10 / 2020 | helios

Tượng Phật bằng gỗ mít , được điêu khắc Văn Chẩn chế tác sourceTượng Phật bằng gỗ mít , được điêu khắc Văn Chẩn chế tác

source

Bài viết cùng chuyên mục