Sat, 10 / 2020 | helios

Những câu hỏi được đặt ra cũng rất thực tế, là những câu hỏi về tập tục, về nghi thức khi gia đình có người qua đời: tại sao lại lấy vải che các bàn thờ trong nhà? Linh vị người mới mất không được thờ chung với bàn thờ tổ tiên? Khi đưa đám, […]Những câu hỏi được đặt ra cũng rất thực tế, là những câu hỏi về tập tục, về nghi thức khi gia đình có người qua đời: tại sao lại lấy vải che các bàn thờ trong nhà? Linh vị người mới mất không được thờ chung với bàn thờ tổ tiên? Khi đưa đám, tại sao phải rải giấy tiền vàng bạc trên đường đi? Bên cạnh đó, những câu hỏi về nhân quả, nghiệp báo cũng được Đại đức giải đáp một cách tường tận theo quan điểm Phật giáo.

source

Bài viết cùng chuyên mục