Tue, 11 / 2020 | helios

THAY ĐỔI VẬN MỆNH Nếu Bạn Nghe Đủ 32 Lời Vàng Phật Dạy Để Cuộc Đời Giàu Sang An lạc # Cực Linh Ứng – Chánh Pháp Như Lai Kênh YouTube ”Chánh Pháp Như Lai” Mời Bạn Đăng ký Theo Dõi Kênh. Website: chuahoangphap.com.vn ✔ Đại đức thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật ✦ […]THAY ĐỔI VẬN MỆNH Nếu Bạn Nghe Đủ 32 Lời Vàng Phật Dạy Để Cuộc Đời Giàu Sang An lạc # Cực Linh Ứng – Chánh Pháp Như Lai
Kênh YouTube ”Chánh Pháp Như Lai”
Mời Bạn Đăng ký Theo Dõi Kênh.
Website: chuahoangphap.com.vn
✔ Đại đức thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật
✦ Kênh “Chánh Pháp Như Lai” được hình thành với mong muốn mang chút hương vị Phật pháp an lành vào đời sống, giúp mọi người hiểu thêm đôi điều về lời Phật dạy, áp dụng vào đời sống hằng ngày, mang lại lợi ích thiết thực cho thân tâm.
—————-✦✦✦✦✦———————-
✦ Kính mong quý Phật tử ủng hộ và mang Phật Pháp đến với tất cả mọi người bằng cách BẤM LIKE và ĐĂNG KÝ KÊNH (Subcribe).
✦ Linhk đăng ký kênh “Chánh Pháp Như Lai”:
—————-✦✦✦✦✦———————-

source

Bài viết cùng chuyên mục