Tue, 10 / 2020 | helios

Thế nào là Tứ Như Ý Túc? Dùng năng lực nào để thu ngắn thời gian? Tu viện chơn Như 1998 – Trưởng lão Thích Thông Lạc 00:05 Khi nào tu tập Thất Giác Chi? 04:30 Trên TNX làm cho sung mãn Thất giác chi 05:35 Dục Như Ý túc 10:03 Làm chủ được thân […]Thế nào là Tứ Như Ý Túc? Dùng năng lực nào để thu ngắn thời gian?
Tu viện chơn Như 1998 – Trưởng lão Thích Thông Lạc
00:05 Khi nào tu tập Thất Giác Chi?
04:30 Trên TNX làm cho sung mãn Thất giác chi
05:35 Dục Như Ý túc
10:03 Làm chủ được thân này là làm chủ cả vũ trụ
13:50 Khi đã ly dục, ly ác pháp rồi thì câu pháp hướng có kết quả ngay liền
(thân tâm sẽ làm theo lệnh tác ý)
16:50 Túc Mạng Minh: Dùng thần lực để thu ngắn thời gian
22:00 Thế nào là Thiên Nhãn Minh? Đức Phật giúp đỡ ngài Mục Kiền Liên như thế nào?
(Vị Đạo sư giúp đỡ cho đệ tử của mình như thế nào?)
24:20 Thế nào là Lậu Tận Minh?
29:15 Bậc tu chứng sau khi chết sẽ như thế nào?
34:00 Khi đã có Tứ thần túc thì sẽ biết rõ ràng mọi sự việc đã xảy ra, không ai có thể dối gạt được nữa
37:00 Câu hỏi: Khi nào thì xả hết vọng tưởng? Vọng tưởng xuất phát từ đâu? ( từ tưởng thức)
40:10 Muốn quét sạch Ngũ triền cái thì nên tu tập pháp môn nào?
(Tu tập Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu)
43:02 Khi bị thử thách và khảo đảo thì dùng tri kiến Nhân quả sẽ hóa giải nỗi khổ của mình
45:00 Gương hạnh Từ bi của ngài Phú Lâu Na
***************************************
(Kênh chia sẻ Chánh pháp trên tinh thần phi lơi nhuận và chủ nghĩa tích cực)
****************************************************************************
Tham khảo các bài giảng của Trưởng Lão về PHÁP HÀNH tại:
*****************************************************************************
Tài liệu nên tham khảo thêm để hiểu biết hơn về lợi ích thiết thực của Phật pháp Nguyên thủy cho cuộc sống hàng ngày của mọi người.
– Kinh Ước Nguyện:
– Sách nói của Trưởng lão Thông Lạc:
– Danh sách các bài giảng Căn Bản:
– Bộ Giáo Án: Đường lối tu tập của đạo Phật:
– Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
– Những bài giảng Đặc Biệt:
– Google Driver lưu trữ: , Youtube:
– Trang web tham khảo thêm: http//tuvienchonnhu.net ; thuvienthaythonglac.net

Tag: #phaphanh, #phapphatnguyenthuy, #cacbacthanhtang, #truonglaothichthonglac, #thaythonglac, #giaoantutap, #giaophapnguyenthuy, #nhungloigocphatday, #loiphatday,

source

Bài viết cùng chuyên mục