Tue, 11 / 2020 | helios

Chương 04: Thị Kiến Làm Khuây khỏa Chúa Giêsu Chương 05: Giuđa và Đồng Bọn- Cây Gỗ Làm Thập Giá CHƯƠNG 06: CUỘC BẮT BỚ CHÚA GIÊSU CHƯƠNG 07: KẺ THÙ ĐỨC GIÊSU THI HÀNH KẾ HOẠCH Sách do Chân Phước Emmerich kể lại dựa vào hai ấn bản Anh ngữ (1) “The Life of […]Chương 04: Thị Kiến Làm Khuây khỏa Chúa Giêsu
Chương 05: Giuđa và Đồng Bọn- Cây Gỗ Làm Thập Giá
CHƯƠNG 06: CUỘC BẮT BỚ CHÚA GIÊSU
CHƯƠNG 07: KẺ THÙ ĐỨC GIÊSU THI HÀNH KẾ HOẠCH

Sách do Chân Phước Emmerich kể lại dựa vào hai ấn bản Anh ngữ (1) “The Life of Jesus Christ From The Visions of the Venerable Anne Catherine Emmerich” do Đức Ông Carl E. Schmoger, CSSR chọn lọc và biên soạn lại và do một “nữ tu Hoa Kỳ” chuyển dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh và (2) The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ From The Visions of Anne Catherine Emmerich With a Preface By The Abbé De Cazales, do Tan Books And Publishers, Inc. xuất bản năm 1983 tại Hoa Kỳ.

Hội Thông Điệp Đức Mẹ, P.O. Box 32487, San Jose, CA 95152, USA hiệu đính dựa theo các bản dịch Việt ngữ của nhiều dịch giả ẩn danh. Chúng tôi chân thành cảm tạ qúy vị, và những thiếu sót hoặc sai lầm, nếu có trong ấn bản này, xin qúy vị thông cảm.

Chúng tôi chân thành cảm tạ qúy vị đã chuyển những thị kién của Chân Phước Emmerich trên đây từ Đức ngữ sang Anh Ngữ, và các nhà xuất bản đã cho phép chúng tôi dùng những ấn bản này để đối chiếu với bản tiếng Việt trong đó có Bà Mary Francis của Tan Books.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục phụ tá Orange County, California, USA, đã ưu ái viết lời giới thiệu sách này đến qúy vị đồng hương tại nước ngoài và đồng bào trong nước.

Chúng tôi cũng cảm tạ Thày Phó Tế Trần Nhật, Texas, đã không quản ngại bận rộn trong việc phụng vụ nhưng đã vui lòng bỏ nhiều thì giờ qúy báu giúp đánh máy, sửa chữa và trình bày công phu, nghệ thuật ấn bản này.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho qúy vị và qúy quyến. Cũng xin qúy vị cầu nguyện cho qúy đồng hương đọc bản tiếng Việt này được ơn soi sáng nhận biết một Đấng Tạo Hóa là Cha Toàn Năng yêu thương tất cả con cái của Ngài, bất kể màu da, sắc tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

source

Bài viết cùng chuyên mục