Wed, 11 / 2020 | helios

HỆ THỐNG PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ TỊNH XÁ TRUNG TÂM Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Trực, phường 05, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Website: Facebook: Youtube: Email: ► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh “????????? ➥ ???? ➥ ????? ➥ ???????” để mang những lời Phật dạy đến tất cả mọi người. […]HỆ THỐNG PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ
TỊNH XÁ TRUNG TÂM
Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Trực, phường 05, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Website:

Facebook:

Youtube:
Email:
► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh “????????? ➥ ???? ➥ ????? ➥ ???????” để mang những lời Phật dạy đến tất cả mọi người.
Kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý!
#phapamkhatsi #phapamdaophatkhatsi

source

Bài viết cùng chuyên mục