Wed, 10 / 2020 | helios

Quý phật tử có nhu cầu cần file mp3 xin vui lòng comment để lại email phía dưới! Vấn Đáp Phật Pháp, Kỳ 03, , Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Chùa Khai Nguyên, Năm 2017 Không Làm Các Việc Ác. Siêng Làm Các Việc Lành. Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh. Đó Là Lời Phật Dạy. […]Quý phật tử có nhu cầu cần file mp3 xin vui lòng comment để lại email phía dưới!
Vấn Đáp Phật Pháp, Kỳ 03, , Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Chùa Khai Nguyên, Năm 2017
Không Làm Các Việc Ác. Siêng Làm Các Việc Lành. Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh. Đó Là Lời Phật Dạy.
Fanpage:

Hãy Đăng kí kênh để xem những video mới nhất nhé!
Đạo Phật Và Đời Sống

source

Bài viết cùng chuyên mục