Fri, 10 / 2020 | helios

(VTC14) – Nhiều gia đình sở hữu không gian nhà ở truyền thống từ đời cha ông để lại, đã có những dấu hiệu xuống cấp. Vậy làm sao để gìn giữ, bảo tồn những không gian truyền thống ấy cho các thế hệ kế tiếp? những chú ý cho quy hoạch tổng thể chung […](VTC14) – Nhiều gia đình sở hữu không gian nhà ở truyền thống từ đời cha ông để lại, đã có những dấu hiệu xuống cấp. Vậy làm sao để gìn giữ, bảo tồn những không gian truyền thống ấy cho các thế hệ kế tiếp? những chú ý cho quy hoạch tổng thể chung của khuôn viên? Những kỹ thuật lề lối đúng trong xây dựng, bố trí không gian vừa mang tính hiện đại, vừa bảo tồn được giá trị cổ…cần có sự tư vấn của chuyên gia.

source

Bài viết cùng chuyên mục