Fri, 10 / 2020 | helios

Xem thợ mộc chạm hoàn toàn bằng tay ngôi nhà gỗ lít lớn nhất năm 2019 tại xưởng Gỗ Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn. Http://nhagodep.com Liên hệ : 0912.666.929 Nghệ Nhân Quốc Gia, Ths. Kts Nguyễn Giang. sourceXem thợ mộc chạm hoàn toàn bằng tay ngôi nhà gỗ lít lớn nhất năm 2019 tại xưởng Gỗ Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Http://nhagodep.com

Liên hệ : 0912.666.929 Nghệ Nhân Quốc Gia, Ths. Kts Nguyễn Giang.

source

Bài viết cùng chuyên mục